Skip Navigation
 

Kaartleggen
Kaartleggen (Tarot, eventueel aangevuld met Lenormand). Op zoek naar meer inzichten, verborgen capaciteiten of vooruitzichten voor de toekomst? Een tarotkaartlegging geeft u beslist inzicht en antwoorden op allerlei brandende vragen.

Achtergrondinformatie over de kaartlegger

Vanuit mijn verpleegkundige opleidingsachtergrond ben ik ruim 20 jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg, waarvan 15 jaar als wijkverpleegkundige in de extramurale gezondheidszorg. Daarnaast beschik ik over zo`n 14 jaar onderwijservaring in de functie van leraar en leerlingbegeleider. Vanaf 1996 heb ik ervaring opgebouwd in het behandelen door magnetiseren. Later heb ik deze vaardigheid verbreed met 3 inwijdingsgraden voor Reiki volgens het Usui System of Natural Healing. Vanaf 1998 heb ik mijn kernactiviteiten als hulpverlener geleidelijk aan uitgebreid met kaartleggen, coaching en psychosociale begeleiding vanuit de principes van NLP e.a. counselingtheorieŽn. In juni 2012 heb ik een driejarige post Hbo-opleiding voor hypnotherapie en toegepaste psychologie afgerond en run ik een praktijk voor hypnotherapie en psychologisch hulpverlening `Het Pelgrimspad'. Meer informatie over mijn praktijk 'Het Pelgrimspad' kunt U vinden onder www.hypnotherapiesittard.nl

Opleidingen:
  • Opleiding tot leraar biologie, natuur- en scheikunde.
  • Opleiding tot HBO-verpleegkundige intramurale- en extramurale gezondheidszorg.
  • Opleiding tot sociaal pedagoog/andragoog.
  • Opleiding voor NLP en coaching.
  • Opleiding tot Reiki-master.
  • Opleiding voor hypnotherapie en toegepaste psychologie.

Van interesse tot passie
In mijn werk als wijkverpleegkundige ontdekte ik, dat achter klachten van cliŽnten vaak veel meer schuil ging, dan dat, wat ik kon waarnemen en verklaren. In de opleiding sociale pedagogiek/ andragiek raakte ik geboeid door de theorieŽn van Alice Miller, die gebaseerd zijn op de principes van de diepte psychologie en de invloed van het onderbewuste op ons dagelijks bestaan. Hierdoor kwam ik tot het inzicht, dat in ons onderbewuste heel veel informatie verscholen ligt, dat zich via allerlei symbolen en signalen aan ons kenbaar maakt. Toen ik mij via een kaartlegcursus in de Tarot ging verdiepen, ontdekte ik de diepte psychologische betekenis, die achter de symboliek van deze kaarten schuilgaat. Door zelfstudie heb ik mij de Tarot verder eigen gemaakt. Wat begon als een interesse is nu een passie geworden. De symboliek die van de verschillende tekens, kleuren en getallen uitgaat, hebben mij ervan bewust gemaakt, welke informatie en inzichten deze kaarten ons geven over ons bestaan.

Toeval bestaat niet
Toen ik "De Celestijnse Belofte" van James Redfield las, kwam ik tot de ontdekking, dat niets in het leven toeval is. Wat je toekomt, val je, in het kader van het toeval, in het leven toe. Zo is het ook met een kaartlegging. Tijdens een kaartlegging trek je de kaarten, die betrekking hebben op het thema, wat je op dat moment bezighoudt en een rol in je leven speelt.

De werking die van kaarten uitgaat:
Het gebruik van de kaarten gaat terug tot de Egyptisch tijd duizenden jaren voor Christus. In de 15de eeuw duikt de Tarot voor het eerst op in ItaliŽ en komt in de 18de eeuw via Frankrijk bij ons terecht. Hoe de kaarten werken, is niet met een simpel antwoord te verklaren. De bekende psychiater en filosoof Carl Jung heeft zich serieus in de Tarot verdiept en onderzoek gedaan naar de ogenschijnlijke toevalligheden, waar je bij het gebruik van de kaarten op stuit. Zijn onderzoeken hebben ertoe geleid, dat hij tot de conclusie kwam, dat toeval geen toeval kan zijn wanneer twee gebeurtenissen gelijktijdig samenvallen in tijd en ruimte. Dit betekent, dat er een betekenisvolle wisselwerking bestaat tussen het toeval en degene die dit opvalt. Dit fenomeen heeft hij synchroniciteit genoemd. Als je overdag met een gebeurtenis van doen krijgt waar je `s nachts over gedroomd hebt, is er ook sprake synchroniciteit, omdat je deze overeenkomstige gebeurtenis in twee situatie tegenkomt. Iets soortgelijks weerspiegelt zich ook in de symboliek van een kaartlegging. Het schudden van de kaarten door de vrager en de wijze waarop deze voor en na elkaar komen te liggen, kan dus als een verschijnsel van synchroniciteit gezien worden. Voor de vrager kan het geen toeval zijn, dat de kaarten bij het schudden juist zo komen te liggen zoals ze liggen. De kaarten geven een betekenisvolle samenhang van omstandigheden weer, die ze door hun symbolische betekenissen aan de ene kant hebben en de levensloop van de vrager aan de andere kant. Als kaartenlegger lees ik en interpreteer ik de energieŽn aan de hand van de symboliek en de ligging van de kaarten, om zo de betekenis van een bepaalde thematiek of situatie te kunnen verklaren en zichtbaar te maken met als doel te komen tot bewustwording en inzicht.

Nieuwsgierig?
Maak dan meteen een afspraak voor kaartcoaching, advies en consultatie bij:
Jos Crijns
06-20161700 of 046-4583472